به وب سايتایمن بهبود اندیشان نوین صنعت خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
ارتینگ

بازرسی و مقاومت سنجی چاه ارت :

سیستم های ارتینگ از مقوله های مهم در صنایع نفت گاز و پتروشیمی ،صنعت،ساختمان سازی،مخابرات ،کامپیوتردر خصوص حفاظت جان و سلامت تجهیزات برقی محسوب می گردد.

در حال حاضر نیاز به سیستم زمین در کلیه شبکه های کامپیوتری ،پست های برق صنعتی و ساختمانی ؛دکل های مخابراتی و رادیویی و کلیه دستگاههای ابزاردقیق و ماشین آلات صنعتی و حتی دستگاههای صوتی و تصویری موجود در منازل مبرم می باشد.

هدف و منظور از ایجاد سیستم ارتینگ :

1-حفاظت جان انسان در مقابل نشتی

2- برای کسب اطمینان از کار صحیح وسایل الکتریکی و الکترونیکی

3- جلوگیری از تخریب تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

4- برای فراهم ساختن ایمنی در زمان عادی و یا حالت های اتصال کوتاه با محدود کردن پتانسیل قدم و تماس

5- برای تثبیت ولتاژ در حالت های گذرا و بنابراین کاهش احتمال اضافه ولتاژ حالت های گذرا

6- برای از بین بردن اثر ضربه و رعد وبرق و غیره

مهندسین مجرب و توانمند شرکت ایمن بهبود اندیشان نوین صنعت دارای مجوزهای قانونی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده ارائه خدمات در زمینه های بازرسی و تست مقاومت چاه ارت ،مسیرهای ارتینگ،همبندی، مشاوره در خصوص طراحی و اجرای سیستم های ارتینگ از قبیل احداث چاه ارت و دیگر روش های متناسب در کارگاه می باشند.

 
همکاران ما :