به وب سايتایمن بهبود اندیشان نوین صنعت خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
ایمنی معدن

- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک معادن

- بازرسی تجهیزات و ماشین آلات معدنی

-ارائه راهکارهای ایمنی جهت ارتقاء سطح ایمنی معدن

- آموزش مدیران و سرپرستان و کارگران شاغل در معدن جهت آشنایی با قوانین و مقررات HSE

-مشاوره در طراحی و اجرای HSE Plan


همکاران ما :