به وب سايتایمن بهبود اندیشان نوین صنعت خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
تهویه صنعتی

- شناسایی و ارزیابی آلاینده های هوای کارگاه

- طراحی و اجرای سیستم های تهویه صنعتی (موضعی و عمومی)

- مشاوره جهت بالا بردن راندمان سیستم های تهویه موجود کارگاه

همکاران ما :